Rejestrujemy firmy w Anglii - Rejestrujemy firmy w Angli - Rejestrujemy firmy w Anglii - Rejestrujemy firmy w Anglii - Rejestrujemy firmy w Anglii - Rejestrujemy firmy w Anglii - Rejestrujemy firmy w Anglii - Rejestrujemy firmy w Angli - Rejestrujemy firmy w Anglii - Rejestrujemy firmy w Anglii - Rejestrujemy firmy w Anglii - Rejestrujemy firmy w Anglii - Rejestrujemy firmy w Anglii

cennik

WIRTUALNE BIURO

/coworking-biuro-na-godziny

Jedną z możliwości funkcjonowania, którą może wykorzystać przedsiębiorca jest działanie w ramach tzw. „wirtualnego biura”. Jest to usługa polegająca na dostarczeniu pełnej obsługi biurowej wraz z możliwością rejestracji firmy pod wynajętym adresem biurowym.

Rozpoczynając działalność gospodarczą przedsiębiorca musi liczyć się z dwoma rodzajami kosztów: jednorazowe, związane z uruchomieniem działalności gospodarczej (zakup umeblowania i wyposażenia biurowego, oprogramowania komputerowego, itp.) oraz stałe koszty funkcjonowania firmy (prowadzenie księgowości, dokumentacji kadrowej, koszty wynajmu biura, media, Internet, etc.). Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku współpraca z Centrum Biznesowym multibiuro.radom może w znaczący sposób koszty te obniżyć.

Pakiet MINI

49 zł/m-c
 • użyczenie adresu do rejestracji firmy
 • użyczenie adresu do korespondencji
 • możliwość umieszczenia adresu na wizytówkach, pieczątkach i innych materiałach firmowych
 • odbieranie i przechowywanie korespondencji do momentu jej odbioru, (bez listów poleconych) przyjęcie awiza
 • przydzielenie skrzynki pocztowej
 • bezpłatny dostęp do szybkiego Internetu
 • _____________
 • _____________

 • _____________

 • _____________
 • _____________
 • _____________
 • _____________


Pakiet MIDI

79 zł/m-c
 • użyczenie adresu do rejestracji firmy
 • użyczenie adresu do korespondencji
 • możliwość umieszczenia adresu na wizytówkach, pieczątkach i innych materiałach firmowych
 • odbieranie i przechowywanie korespondencji do momentu jej odbioru, (wraz z listami poleconymi)
 • przydzielenie skrzynki pocztowej
 • bezpłatny dostęp do szybkiego Internetu
 • informowanie o nadejściu przesyłki
 • przesyłanie korespondencji na wskazany adres (raz w miesiącu listem poleconym)
 • skanowanie korespondencji i przesyłanie na wskazany adres e-mail (do 25 kopii miesięcznie)
 • odbieranie przesyłek kurierskich
 • _____________
 • _____________
 • _____________


Pakiet MAX

199 zł/m-c
 • użyczenie adresu do rejestracji firmy
 • użyczenie adresu do korespondencji
 • możliwość umieszczenia adresu na wizytówkach, pieczątkach i innych materiałach firmowych
 • odbieranie i przechowywanie korespondencji do momentu jej odbioru, (wraz z listami poleconymi)
 • przydzielenie skrzynki pocztowej
 • bezpłatny dostęp do szybkiego Internetu
 • informowanie o nadejściu przesyłki
 • przesyłanie korespondencji na wskazany adres (raz w miesiącu listem poleconym)
 • skanowanie korespondencji i przesyłanie na wskazany adres e-mail (do 50 kopii miesięcznie)
 • odbieranie przesyłek kurierskich
 • pokój biurowy – 5 godzin miesięcznie
 • wspólny numer fax
 • obsługa telefoniczna na dedykowanym numerze stacjonarnym:
  – sporządzanie notatek z rozmów telefonicznych
  – informowanie o przeprowadzonych rozmowach

Wirtualne biuro – gama udogodnień

Multibiuro to nie tylko nowoczesne centrum biznesowe ze sporą przestrzenią biurową i magazynową na wynajem. Oferujemy także wirtualne biuro i wirtualny adres do rejestracji firmy (odgrywający także funkcję korespondencyjną). Dane teleadresowe biura wirtualnego można umieścić na pieczątce, wizytówce i pozostałych materiałach firmowych. Obecnie z biura wirtualnego korzysta coraz więcej jednoosobowych podmiotów gospodarczych oraz nowo powstałych spółek prawa handlowego. Biuro wirtualne niejednokrotnie wiąże się z kompleksowymi działaniami sekretarskimi, księgowymi i kadrowo-płacowymi.

Naszym klientom oferujemy szereg udogodnień. Pocztę wychodzącą i przychodzącą na zasadzie outsourcingu obsługuje personel Multibiura, podobnie telefony i faks. Zależnie od potrzeb i możliwości klienta, oferujemy jeden z 3 pakietów. Standardowe usługi zawierają m.in. przydzielenie skrzynki pocztowej, odbieranie i przechowywanie korespondencji, przyjmowanie awiza. Inwestycja w wirtualne biuro zwraca się wielokroć – przy minimalnym nakładzie można osiągnąć maksymalne zyski.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI