Rejestrujemy firmy w Anglii - Rejestrujemy firmy w Angli - Rejestrujemy firmy w Anglii - Rejestrujemy firmy w Anglii - Rejestrujemy firmy w Anglii - Rejestrujemy firmy w Anglii - Rejestrujemy firmy w Anglii - Rejestrujemy firmy w Angli - Rejestrujemy firmy w Anglii - Rejestrujemy firmy w Anglii - Rejestrujemy firmy w Anglii - Rejestrujemy firmy w Anglii - Rejestrujemy firmy w Anglii

cennik

USŁUGI KSIĘGOWO-KADROWE

Nikogo nie trzeba przekonywać jak istotną rolę dla każdego przedsiębiorcy odgrywa prawidłowe i terminowe rozliczanie się z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Usługi księgowo – kadrowe prowadzą nasi specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w branży. Jesteśmy ubezpieczeni na wypadek odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas wykonywania czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Księgowość

Zadbamy o sprawy takie jak: kontrola dokumentów pod względem formalno – rachunkowym, księgowanie dokumentów, konsultowanie wyniku finansowego i podatkowego, sporządzanie deklaracji podatkowych, obsługa w zakresie prowadzonych kontroli podatkowych i skarbowych, sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT, obliczanie podatku, sporządzanie wniosków i dokumentacji do otrzymania zwrotu podatku VAT, składanie miesięcznych deklaracji VAT, obsługa dokumentacji sprzedaży dokonywanej przy użyciu kas fiskalnych.

Kadry

Zapewnimy kompleksową obsługę płacową i kadrową, w tym: przygotowanie umów z pracownikami, bieżąca obsługa pracowników, sporządzanie list płac oraz przelewów, naliczanie wszelkich rodzajów wynagrodzeń oraz podatku od płac, naliczanie świadczeń urlopowych oraz składek ZUS, prowadzenie akt osobowych pracowników, prowadzenie kart urlopowych, rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników.

PAKIET PROSTY

80,00 zł netto / m-c
 • do 10 dokumentów księgowych
 • deklaracja ZUS
 • książka przychodów i rozchodów / ryczałt
 • _____________
 • _____________

PAKIET PROSTY PLUS

100,00 zł netto / m-c
 • do 10 dokumentów księgowych
 • deklaracja ZUS
 • książka przychodów i rozchodów / ryczałt
 • deklaracja VAT
 • 25 zł netto za każdą osobę zatrudnioną, powyżej 3 osób zatrudnionych 20 zł netto

PAKIET ŚREDNI

książka przychodów i rozchodów / ryczałt – 300,00 zł netto / m-c pełna księgowość – 600,00 ~700,00 zł netto / m-c
 • do 50 dokumentów księgowych
 • deklaracja ZUS
 • deklaracja VAT
 • płace, kadry
 • 20 zł netto za każdą osobę zatrudnioną


PAKIET ŚREDNI PLUS

książka przychodów i rozchodów / ryczałt – 400,00 zł netto / m-c pełna księgowość – 800,00 ~1000,00 zł netto / m-c
 • do 150 dokumentów księgowych
 • deklaracja ZUS
 • deklaracja VAT
 • płace, kadry
 • 20 zł netto za każdą osobę zatrudnioną

PAKIET DUŻY (pełna księgowość)

od 1.200,00 zł netto / m-c
 • powyżej 150 dokumentów księgowych
 • deklaracja ZUS
 • deklaracja VAT
 • płace, kadry
 • 20 zł netto za każdą osobę zatrudnioną

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI